Stad

Husnes

Turkart

Folgefonna nasjonalpark.

Startpunkt og parkering

Ved Husnes Vassverk tett ved fylkesvegen, 300 m nord for rundkøyringa ved Hellandsbrua, Husnes

Merking

T-merkt og skilta

Gradering

BLÅ – Moderat

Høgdeskilnad

25-460 moh

Tidsbruk

2 timar t/r i vanleg turtempo, pausar kjem i tillegg Turlengde fram: 3,1 km

Gode råd

Elva er drikkevasskjelde, vis omsyn. Frå Bremstølsvatnet kan ein følgja stiar vidare til Sundstølsvatnet,  Svartavatnet,  Manen og Englafjell. Ein kan også velja alternativ sti tilbake til bilvegen på nordsida av Hellandselva. På bilveg berre få hundre meter til turstart ved vassverket. Sjå også ruter frå Herøysund og Uskedalen: www.tursti.kvinnherad.no

Turomtale

Gå over brua sør for vassverket, passér første sti-dele, og følg merkt sti gjennom skogsområde til Bremstølsvatnet. Fin utsikt over Husnes med Opsangervatnet, Halsnøy, Tysnes, og Stord. Bremstølsvatnet er eit turmål som ligg inne i DNT-appen SjekkUT.

For oppdatert turskildring, sjå www.ut.no

Kontakt

Adresse:
  • 5460 Husnes
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Bremstølsvatnet frå Husnes?